Viadent team 

Dentalni centar Viadent ponosi se svojim konstantnim napredovanjem kroz primjenu najnovijih saznanja u svijetu stomatologije. Objedinjavanje stomatološkog znanja sa suvremenom dijagnostičkom i terapijskom tehnologijom omogućava nam pružanje stomatoloških usluga pacijentima  po najvišim standardima stomatološke dijagnostike i terapije. Vraćanje lijepog osmijeha podiže samopouzdanje i kvalitetu života našim pacijentima, a istovremeno je nepresušan izvor našeg osobnog zadovoljstva.

 
 
 

Juraj Prpić, dr.med.dent.

 

Rođen 1976. u Senju. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2001.g.

 
Osniva privatnu stomatološku ordinaciju 2003. godine koja 2013. prerasta u Viadent. 
 
U neprekidnoj zelji za daljnim usavrsavanjem i praćenjem sadašnjih dostignuća dodatno se educira po cijelom svijetu.

 
 
 
 
 
 
 
DIPLOME I CERTIFIKATI
• Kongres estetske stomatologije "Korkyra Dental Minute" u Splitu, 
• Tečaj "Moderna rekonstruktivna stomatologija" 2003.godine u Rijeci, 
• Tečaj kliničke parodontologije i dentalne implantologije 2003.godine u Opatiji, 
• Tečaj reanimacije za doktore stomatologije 2004.godine u Rijeci, 
• Alpe Adria dentalni simpozij 2004.godine u Opatiji, 
• Tečaj krojenja i šivanja u parodontologiji 2005.godine u Zagrebu, 
• Artex course 2005.godine u Austriji, 
• Implantološki simpozij u Selcu, Crikvenica 2005.godine, 
• Tečaj "Estetika u praksi" 2006.godine u Zagrebu, 
• Stomatološki simpozij "Plavim bespućima Visa" 2007.godine na Visu, 
• Tečaj "Ankylos multi-indicative" u Austriji 2007.i 2009.godine, 
• Međunarodni simpozij Perio Implant 2008.godine u Opatiji, 
•Tečaj oralne implantologije "Q-implant marathon" 2009.godine na El Instituto Superior de Ciencias Maedicas " Dr.Serafine Ruiz" na Kubi, 
• Međunarodni kongres dentalne medicine na Hvaru 2010.godine, 
• Simpozij Dentsply (Focused on your Practice Success) 2010.godine u Njemačkoj, 
• 2011.godine u Zell am See u Austriji: 
         - Socket preservation 
         - Advanced Anterior Implant Surgery
         - State of the Art- Surgical and prosthetic solutions in implant dentistry 
         - Innovative Approaches in Plastic Periodontal surgery 
         - Međunarodni kongres dentalne medicine 2011.godine na Hvaru 

Trenutačno je u programu edukacije Master of oral implantology na Stomatološkom institutu u Toscani. 
 

   
 

 


 


                                                                  Jelena Prpić, dr.med.dent.


Dr. Jelena Prpić rođena je 1977. godine u Rijeci. Nakon mature u SAD-u, diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u rodnom gradu.

Predavač na Stomatološkom fakultetu u Rijeci od 2002. godine na Zavodu za oralnu medicinu i parodontologiju, trenutno u zvanju docenta.

Specijalist paradontolog s 15-godišnjim kliničkim iskustvom, ali i nastavnik s petogodišnjim iskustvom na Odjelu za restaurativnu dentalnu medicinu i endodonciju na Stomatološkom fakultetu u Rijeci.

Znanstveni suradnik Sveučilišta u Rimu i predavač na poslijediplomskom programu Sveučilišta u Trstu. Redovito angažirana kao predavač na edukativnim tečajevima za stomatologe - spektar tema od rekonstrukcije zubi, liječenja korijenskog kanala, parodontne terapije.

Certificiran terapeut za estetske tretmane sa hijaluronskim filerima, Botox-om, te mezoterapiju. Autor je brojnih članaka u znanstvenim i stručnim časopisima. Članica Europske federacije za paradontologiju, Hrvatskog društva za dječju i preventivnu dentalnu medicinu, i Hrvatskog endodontskog društva.
 
DIPLOME E CERTIFICATI

   

 

 
 
 
 

Ines Radman Jeremić, dr.med.dent.


Rođena je 1985.godine u Banja Luci, BiH. Studij dentalne medicine završava 2009.godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci sa visokim ocjenama.

 

Dodatno se educira diljem Hrvatske, a područja interesa su joj restorativna stomatologija i endodontsko liječenje zuba.

 

DIPLOME I CERTIFIKATI

 
• ICDE- International Center for Dental Education
• New trends in modern and restorative dentistry;2008.Schaan, Liechtenstein
• Dani restaurativne dentalne medicine i endodoncije; 2012.Zagreb
• Kvarnerski dan 2013; 2013. Opatija
• Open Day by Dental grupa (CAD-CAM tehnologija);2013.Opatija
• iTOP- Individualno Trenirana Oralna Profilaksa; 2013. Opatija
 

 
 
         
 
 

 Sandra Koprena, administrator 

Rođena 1977.g, u Rijeci. 
1996. godine završava Prvu Riječku Hrvatsku gimnaziju nakon čega radi u većim poliklinikama kao što su Rident i Smile.
2015. počinje raditi u Viadentu.  

 

Anela Buljubašič, administrator