Cjenik

Našim pacijentima nudimo mogućnost obročnog plaćanja na 2  godine sa 0% kamata.
 
Za gotovinski ili transakcijski način plaćanja odobravamo 10% popusta.
 

 

 

IZVADAK IZ CJENIKA 

  CIJENE U KN 
(BEZ PDV-a)
Anestezija lokalna  50,00
Krunica metal keramika  1.270,00
Krunica empress keramika  2.200,00
Krunica Cercon  2.400,00
Proteza parcijalna (Wironit-metalna) 4.700,00
Proteza totalna akrilatna  4.000,00
Implantat 4.875,00
Nadogradnja na implantatu 1.310,00

Izbjeljivanje zuba -Take home metoda

1.200,00

Ozonoterapija 

150,00

Kiretaža po kvadrantu 

885,00

Ekstrakcija zuba -jednostavna 

225,00

Ekstrakcija zuba -komplicirana 

330,00

Estetski (kompozitni ) zubni ispuni 

220,00-400,00

Čišćenje zubnih naslaga ( ultrasonic + AIR FLOW + poliranje + Tooth mousse )

400,00

RVG - po zubu

60,00
Ortopantomogram ( panoramska snimka obje čeljusti )  180,00
Prvi pregled 
BESPLATAN